Stichting Promotie Waddenland is een organisatie voor en door toeristische ondernemers. Het netwerk bestaat uit ruim 120 toeristische deelnemers en is de verbindende schakel tussen bezoekers, bewoners en ondernemers. Waddenland werkt nauw samen met provincie, gemeente, regiomarketingorganisaties, Marketing Groningen en Visit Wadden. De belangen van de ondernemers worden in deze samenwerkingen ten alle tijden vertegenwoordigd.

 


 

DOELSTELLING

Het bevorderen, stimuleren en promoten van toerisme en recreatie in de gemeente Het Hogeland. Dit doen we door het verzorgen van regionale, interregionale, nationale en internationale promotie van Het Hogeland, met als doel: meer bezoekers te trekken, ze langer te laten verblijven en meer te laten besteden in de regio. 

 

MISSIE EN VISIE

Met een klein team van professionals dat met en door ondernemers de vermarkting van de gemeente Het Hogeland verzorgt, dragen wij bij aan een duurzame toeristische groei en een versterking van de regionale economie.  

 

Onze missie is het vermarkten van ‘Het Kleine Geluk’ in de gemeente Het Hogeland. Het Kleine Geluk is de veelheid in accommodaties, musea, attracties. En grootsheid in unieke natuur, vogelrijkdom, cultuur, cultureel erfgoed en historie. Plus dat wat alle ondernemers gezamenlijk neerzetten; het menselijke aspect, gastvrijheid, ruimte en tijd. Dit doen we vanuit de visie dat het essentieel is om samen met toeristische ondernemers de regio van onderop op de kaart te zetten. Het aanwezige toeristische aanbod en de behoeften van deze ondernemers om hun bedrijf nog beter uit te kunnen oefenen zijn dé sleutel tot het toeristisch vermarkten van het gebied. 

 

Wij zijn een onmisbare partij voor de vermarkting van de gemeente Het Hogeland. Korte lijnen tussen gemeente, bestuur, regiocoördinatoren en ondernemers zorgen ervoor dat vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Als ondernemende organisatie zijn we met onze gebiedskennis en marketing expertise regelmatig adviseur en bieden een inspiratiebron voor bewoner en bezoeker om in de regio Waddenland te recreëren en leveren we input voor campagnes van de marketingorganisaties (o.a. Marketing Groningen, Visit Wadden). Deze vullen we aan met een doorvertaling in de regio. Hierdoor wordt het bereik van de campagnes verhoogt en worden bewoners en verblijfstoeristen extra goed benaderd. 

 

MERK GRONINGEN

Waddenland is onderdeel van het merk Groningen. Met de regiomarketingorganisaties vormen wij een samenwerkingsverband waarin wij hoogwaardig aanbod ontwikkelen dat past bij het merk Groningen. Samen dragen wij een verhaal over de bestemming Groningen uit. Met één stem en één gezicht. Zo wordt het merk sterker en de digitale vindbaarheid van Waddenland vergroot. Zowel ondernemers als bezoekers profiteren hiervan.

 

De hele omgeving hier is adembenemend, echt waanzinnig! Dit is echt een van de mooiste stukken van Nederland, de Waddenkust van Groningen. Een streek om op te eten. 

Yvette van Boven, Streken van boven