Jaarlijks geven we samen met MarneVeenstra drukkers het Waddenland magazine uit. De oplage is 17.500 stuks. Om het jaar verspreiden we het magazine huis-aan-huis in de gemeente Het Hogeland de oplage is dan 37.500 stuks. Het magazine is ongeveer 86 pagina’s dik. De verspreiding loopt via 200 toeristische ondernemers, de TIP’s en andere toeristische locaties in de regio en daarbuiten. Het magazine wordt voor Pasen verspreid

De artikelen in het magazine gaan over onderwerpen die bezoekers en bewoners van het gebied zullen prikkelen om nog meer te ontdekken. Ieder onderwerp draait om één van de vier thema’s natuur, erfgoed, streekproducten en bezinning. Rond deze thema’s worden ook de sleutelervaringen in beeld gebracht. Telkens wordt de koppeling naar een activiteit of toeristisch ondernemer gelegd. Daarnaast wordt de lezer geprikkeld om de musea, natuur, cultuur en de TIP’s te bezoeken. 


De hele omgeving hier is adembenemend, echt waanzinnig! Dit is echt een van de mooiste stukken van Nederland, de Waddenkust van Groningen. Een streek om op te eten. 

Yvette van Boven, Streken van boven